Tillbaka

Mål & värderingar


VÅRA MÅL

Sedan 1966 har Mando funnits på Skomakaregatan i Malmö och vår ambition är att Mando en dag ska fylla 100 år på samma adress. Mando är en del av Malmö och många anser att Mando bör betraktas som en institution i staden. Genom Mandos långa historia har väldigt många människor skapat en personlig relation till Mando. Det är arvet för dessa relationer som vi omsorgsfullt förvaltar.  

Vi strävar i största möjliga mån att bibehålla konceptet och det mesta av inredningen intakt sedan starten 1966, vilket är en av anledningarna varför Mando fortfarande är så populärt. Vi vill förvalta Mandoarvet på bästa sätt, och det vore även dumt att ändra ett vinnande koncept. En annan anledning är att Mando sedan starten enbart genomgått tre ägarbyten. Dessutom har dessa ägarbyten varit till personer som redan jobbat i verksamheten vilket har lett till att utveckling skett på ett varsamt sett. 

Sedan 2002 har Mando en positiv utveckling under de alltid aktuella och så väl vedertagna ämnesområdena; Socialt, ekonomiskt, miljö och klimatansvar. Mando skall gå i bräschen genom att jobba utvecklande i vår egen verksamhet och därigenom även påverka restaurangbranschen i Sverige. När vi jobbar utvecklande med dessa rubriker som våra ledstjärnor kommer det till gagn för ett hållbart samhälle. 

”Med ett starkt koncept möter vi framtiden som en tidlös mötesplats i ständig utveckling”

 

VÅRA VÄRDERINGAR

Gäster skall uppleva Mando som folkligt, trevligt och professionellt. Mando skall vara en trygg, inkluderande och säker restaurang att besöka. För att uppnå dessa målsättningar jobbar vi efter våra förhållningsregler, samtidigt som all personal utrustar sig med Mando-körkortet (systematiskt brandskyddsarbete, säkerhet i city, ansvarsfull alkoholhantering, grundkurs i livsmedelshygien och vår policy).

Alla på Mando skall i sitt arbete ta personligt ansvar för hälsa, arbetsmiljö och säkerhet. Det ligger på var och en att inte bara följa riktlinjerna, utan att även utveckla miljön på Mando.

Mando accepterar inga former av diskriminering eller kränkningar som till exempel diskriminering på grund av kön, sexuell läggning/identitet, tro, härkomst eller utseende. Mando står för ett fördomsfritt och inkluderande tankesätt och samtliga medarbetare skall arbeta aktivt för detta.

Mando sätter människan i främsta rummet. Det omfattar framför allt människor i vår närhet som arbetskollegor, gäster och samarbetspartners. Nolltolerans råder för mobbning, nonchalant beteende och alla slags trakasserier.

På Mando arbetar många unga människor. Genom social vägledning och stöttning verkar vi för sunda värderingar och professionalism. Mando tar avstånd från nyttjande av droger och alla slags missbruk.

Det är medarbetaren som är Mando största resurs. Det är endast genom den anställda som vi kan uppnå våra mål i form av en utvecklande och dynamisk verksamhet i en stimulerande miljö.

 

TILLSAMMANS SPONSRAR VI

Sedan många år tillbaka har vi tillsammans med våra gäster lämnat bidrag till Röda Korsets verksamheter. Genom att köpa ett presentkort på Mando går 4% av beloppet till Röda korset..

Från och med kvartal två 2021 sker stöd även till andra hjälporganisationer på ett mer växlande vis. Hjälporganisationerna väljs fram genom att Mandos ledningsgrupp väljer  ämnesrubriker, därefter engageras övriga medarbetare och sedan väljs vilken hjälporganisation som ska sponsras av våra gäster. Rubrikerna för i år är; Q2-utsatta kvinnor, Q3-vård, Q4-cancer. Insamling av pengar sker genom att gäster enkelt kan lämna ett bidrag i samband med take away beställning online. Insamlade pengar dubblas av Mando. Den dricksen som ges i samband med take away beställning har personalen beslutat om att det också ska gå till samma ändamål och även här dubblar företaget beloppet. Välkommen att följa oss på Facebook där mer information publiceras. Insamling sker till hjälporganisationer som har 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll.