Tillbaka

Miljö & Klimat


HUR TÄNKER VI?

Kött och mejeri har stor miljöpåverkan, det är det ingen tvekan om. Mando har serverat kött sedan 1966 och är välkända för det. Vi är ett steakhouse och det bästa vi kan göra för miljö & klimat är att välja de bästa leverantörerna, råvarorna och allt annat som vi köper in. Svenskt, ekologiskt och närproducerat, så mycket som är möjligt. Förr i tiden var kött en riktig lyx, och kanske är det så det ska vara. Vi rekommenderar inte att man ska äta kött dagligen, men när man gör det så ska man välja med omsorg. Du kan även få vegetariska alternativ hos oss såsom tofu och halloumi.

För oss är det viktigt att ha en nära kontakt och diskussion med våra gäster för att tillsammans skapa en hållbar framtid. Kanske håller ni med om att en av möjligheterna till en hållbar framtid är att spendera mindre tid och pengar på prylar, och mer på upplevelser. 

 

100% SVENSKT KÖTT PÅ MANDO!

På Mando serverar vi alltid 100% svenskt kött. I samband med att vi skrev avtal som första à la carterestaurang i Sverige för att använda märket Kött från Sverige, gjorde vi en grundcertifiering för IP livsmedel, framtagen av Svensk Sigill kvalitetssystem AB. 

Certifikatet är ett värdefullt kvitto på verksamhetens goda arbete inom livsmedelssäkerhet, HACCP-arbete, hygien, spårbarhet och märkning. Ett företag som är certifierat enligt IP Livsmedel kontrolleras regelbundet av en oberoende ackrediterad part, ett certifieringsorgan, som intygar att kraven i standarden uppfylls. Ackreditering innebär att certifieringsorganets oberoende och kompetens kontrolleras av en myndighet. 

Svenska råvaror är bra, mycket tack vare våra svenska djurskyddslagar som ställer krav på utomhusbete för nötkreatur och gott om utrymme för alla djur när de står inomhus. I Sverige måste nötdjur enligt djurskyddslagen beta ute, grisar får inte svansen klippt, tvingas inte stå i bur och utrymmeskraven är mycket högre än världens genomsnitt. 

Utanför EU finns ofta inga djurskyddslagar alls. Det finns många faktorer som ger djuren ett värdigare liv i Sverige – och detta stöttar du när du äter på Mando. Dessutom innebär 100% svenskt kött betydligt kortare transporter än för importerade köttvaror. Vårt kött kommer i huvudsak från Scan samt KLS Ugglarps – allt från svenska gårdar. Mandos svenska kyckling kommer från Martin & servera. 

I restaurangbranschen är det överlägset vanligast med importerat kött, se Naturskyddsföreningens rapport. Detta glöms ofta bort när man äter på restaurang, dels för att informationen inte finns tillgänglig, dels för att ämnet diskuteras för lite. 

  

INGEN RÖDLISTAD FISK

På Mando serveras endast MSC- och ASC-märkt fisk och skaldjur, vilket innebär certifierat, spårbart, hållbart fiske på livskraftiga bestånd av grönlistade arter, utan bottentrålning och liknande. 

  

EKOLOGISKA LIVSMEDEL

Ekologiska livsmedel innebär framförallt att livsmedlet produceras i ett naturligt kretslopp. Bl.a. så används inga syntetiska bekämpningsmedel eller konstgödsel och djuren får utöva sina naturliga beteenden. Det ska också nämnas att icke ekologiskt kaffe och mejeriprodukter är två utav de fem största miljöbovarna. Läs gärna Naturskyddsföreningens “5 viktiga varor att byta till eko”

På Mando jobbar vi kontinuerligt med att välja ekologiska alternativ. Idag använder vi oss av ett ganska stort utbud av ekologiska ingredienser och råvaror men strävar efter att utöka detta.   

  

ENERGI

100% biogas, Sverigeunik vattenkraft och energisparande åtgärder 

Vattenkraft är den enda förnybara energikällan som kan lagra energi, därför är den en viktig aktör i omställningen från fossila källor som kol, olja och gas. Vår el köper vi från Tranås Energi som är Sveriges enda Älvräddarna-certifierade vattenkraftbolag. Tranås Energi gör ett stort arbete i att modernisera vattenkraften och minimera skadorna på vattenlivet genom att bygga moderna fisktrappor, och ta helhetsgrepp om älvarna där man har sina kraftverk. 

För att laga maten till dig och hålla dig varm på uteserveringen används 100% biogas från Örsted. Biogas kommer av t.ex. matrester som rötas, biogas är därför helt klimatneutralt.  Det ska tilläggas att Mando var första restaurangen i Malmö att återvinna matavfall. Mando har också en hög andel LED-belysning som är den energisnålaste belysning som finns, samt sensorstyrda strömbrytare. Lysrörsarmaturer är av energisnål HF-modell, dessa byts nu ut efterhand till Ledlysrör. Toaletter är snålspolande och urinaler är vattenlösa. 

  

ÅTERVINNING

En utmaning vi alla har är att minska mängden avfall och sluta kretsloppet. Ju mer återvinning desto mer kan materialåtervinnas, vilket är mycket bättre än att det bränns. Därför sorterar vi i följandeolika segment:  restavfall, matavfall, pappersförpackningar, plast, metall, wellpapp, kontorspapper, färgat respektive ofärgat glas, frityrolja, returglas, PET-flaskor, lågenergilampor, glödlampor, batterier, färgpatroner och grovsopor (som sedan sorteras). Dessutom komprimerar vi avfallet i en press; restavfall, plast, papp och metall komprimeras till ca. 1/4. 

  

TRANSPORTER OCH LEVERANTÖRER

Med hjälp av stora förråd och kylar minskar vi antalet leveranser. Det finns även ett stort avfallsrum som likaså reducerar antalet transporter och tillsammans med våra kringliggande näringsidkare har vi enats om en och samma avfallsåkare vilket också sparar både pengar och miljö. När det gäller leverantörer så synar vi både produkten och leverantören i sömmarna utifrån ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Detta är ett fortlöpande arbete, vi prioriterar alltid miljö & klimat så långt det är möjligt.

  

STÄD, KEMARTIKLAR OCH PAPPER

Under våren 2017 avslutades vår upphandling som resulterade bland annat i en fördubbling av antalet miljömärkta produkter och att många produkter tillverkas i Sverige istället för utlandet. Genom doseringsutrustning för städ, disk och tvätt minimerar vi kemanvändning och minskar transporter. De flesta take away förpackningarna är tillverkande av organiska material.

 

VARAKTIG UTVECKLING 

Vi på Mando skall jobba utifrån ett etiskt, ansvarfullt och resurseffektivt perspektiv. Våra val ska fattas utifrån ett socialt, miljö/klimatmässigt samt ekonomiskt perspektiv. Detta kan vi göra på en rad olika sätt, bland annat genom att influera våra leverantörer och kunder, och hålla igång diskussionen på arbetsplatsen. Vi bryr oss!