Tillbaka

Jobba på Mando


BEMÖTANDE

Att jobba på Mando innebär att leverera goda upplevelser till gästen. Gäster som kommer till Mando ska så snabbt som möjligt uppmärksammas och bekräftas, även när arbetsbelastningen är väldigt hög. Mando skall förknippas med god mat tillagad av högkvalitativa råvaror, samt snabb, professionell och hjärtlig service. Gäster skall uppleva Mando som folkligt och trevligt, men inte minst skall man känna att Mando är en trygg och säker restaurang att besöka.

 

MANDOS MEDARBETARE

Alla på Mando skall i sitt arbete ta personligt ansvar för både hälsa, miljö och säkerhet varför det ligger på var och en att inte bara följa riktlinjerna, utan även verka för att utveckla Mando genom att förebygga stress och ohälsa.

Mando accepterar inga former av diskriminering eller kränkningar gentemot kön, sexuell läggning, ras, tro, härkomst eller utseende. Mando står för ett fördomsfritt och inkluderande tankesätt och samtliga medarbetare skall arbeta aktivt för detta.

Här sätter vi människan i främsta rummet vilket omfattar allt från arbetskollegor till gäster och samarbetspartners. Nolltolerans råder för mobbning, nonchalant beteende och alla slags trakasserier.

Vi lever i ett mångfacetterat samhälle där språkförbistringar kan orsaka missförstånd. Man kan exempelvis uppfatta ett skämt på olika vis vilket kan leda till både irritation och konflikt, därför lägger vi stor vikt i tydlighet och konstruktiv kommunikation.

På Mando är samarbete en viktig ingrediens inom alla yrkeskategorier. Vi jobbar i en öppen restaurang och under servering hjälps vi åt att lösa problem. Att jobba på Mando innebär att vara lyhörd, omtänksam och vänlig.

För att uppnå ovanstående målsättningar jobbar vi efter våra förhållningsregler, samtidigt som all personal utrustar sig med Mando-körkortet (systematiskt brandskyddsarbete, säkerhet i city, ansvarsfull alkoholhantering, grundkurs i livsmedelshygien och vår policy).

 

TRYGGHET OCH SÄKERHET

På Mando skall samtliga känna sig trygga, detta gäller både den fysiska och den psykosociala miljön. Gällande den fysiska miljön jobbar vi förebyggande med vår utrustning, brandskydd, rån/hot och livsmedelssäkerhet.

Mando har undertecknat restaurangbranschens gröna kollektivavtal som ger den anställda både rättigheter och skyldigheter. Vi har även årliggen utvecklings-, löne- och inspirationssamtal med våra medarbetare. Om man inte mår bra på jobbet skall den anställda direkt få gehör från ledningen.

 

MEDARBETAREN ÄR MANDO

Det är medarbetaren som är Mando största resurs och det är endast genom den anställda som vi kan uppnå vårt mål i form av en utvecklande och dynamisk verksamhet i en stimulerande arbetsmiljö. Det är därför viktigt att varje individ är med och påverkar och visar engagemang. Att jobba på Mando skall kännas tryggt, viktigt och stimulerande!

På Mando arbetar många unga människor. Genom social vägledning verkar vi för sunda värderingar och professionalism. Mando tar avstånd från nyttjande av droger och alla slags missbruk.

 

JOBBA PÅ MANDO

Hjärtligt välkommen med din ansökan.

Maila gärna personligt brev och CV till info@mandosteakhouse.com